Paweł Kózka

Paweł Kózka

Rozwijał swoją pasję najpierw jako kursant, a potem instruktor w tarnowskiej Szkole Tańca Sun Salsa. Razem z Kamą wciąż zdobywają wiedzę na polskich i zagranicznych festiwalach od instruktorów takich jak: Curtis Seldon, Carola Tauler, Enah Lebon, Albir Rojas, Willy Dianza oraz wielu innych.