Cennik

Karnet Dzienny

1 zajęcia
40 zł
2 zajęcia
55 zł
3 zajęcia
65 zł
4 zajęcia
70 zł

Karnet Miesięczny

Karnet na konkretny kurs/-y, obejmuje 4 następujące po sobie zajęcia bądź ich wielokrotność.

4 wejścia
110 zł / mc
8 wejść
180 zł / mc
12 wejść
220 zł / mc
16 wejść
240 zł / mc
20 wejść
260 zł / mc

Wynajem Sali Tanecznej w godzinach funkcjonowania studia

(wycena poza godzinami funkcjonowania studia  – indywidualna)

Sala nr 3
40m2

40 zł / 1h

Sala nr 1
60m2

60 zł / 1h

Sala nr 2
90m2

80 zł / 1h

Sala nr 1+2
ok. 150m2

140zł / 1h

Sala nr 1+2+3
ok. 190m2

180zł / 1h

Zajęcia Indywidualne

1 instruktor – 1 osoba 100 zł / 1h (maks. 150 zł jeśli materiał wykracza poza program kursów w Sabrosa Dance Studio)
1 instruktor – 2 osoby 160 zł / 1h (maks. 200 zł jeśli materiał wykracza poza program kursów w Sabrosa Dance Studio)
2 instruktorów – 1 osoba 160 zł / 1h (maks. 200 zł jeśl materiał wykracza poza program kursów w Sabrosa Dance Studio)
2 instruktorów – 2 ososoby 180 zł / 1h (maks. 220 zł jeśli materiał wykracza poza program kursów w Sabrosa Dance Studio)

* jeśli materiał wykracza poza program kursów w Sabrosa Dance Studio – rozumiemy przez to pierwszy taniec, tworzenie choreografii, przygotowywanie do konkursów, turniejów, szlifowanie techniki oraz zajęcia nawet dla początkujących lecz z instruktorami z innych szkół itp.

Honorujemy Karty

Karty Partnerskie 
Akceptujemy karty partnerskie (Benefit Multisport Plus, OK System) na następujących zasadach:
1. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus mogą uczestniczyć w dowolnej ilości zajęć w Sabrosa
Dance Studio dziennie, każdorazowo odbijając się na recepcji przed kolejną godziną zajęć.
Posiadacze kart OK System mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie po okazaniu,
wygenerowanego przy dziewczynach z recepcji, smsa.
2. Posiadacze karty Benefit Multisport Plus deklarujący chęć uczestniczenia w kursie wpłacają
kaucję w wysokości 60 zł oraz każdorazowo do każdego „kliknięcia” ( tj. odbicia się kartą Benefit
Multisport po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, co daje możliwość skorzystania z zajęć) uiszczają
opłatę w wysokości 5zł* / za każde jedne zajęcia. Powyższe opłaty są gwarancją zawsze
odbywających się zajęć ( wyjątkiem są sytuacje w których większość grupy odpowiednio
wcześnie zgłosi swą nieobecność tj na 24h przed odbywającymi się zajęciami – o odwołaniu zajęć
w tym przypadku my informujemy Państwa mailowo na 18h przed rozpoczęciem się zajęc;
kalendarzowe święta bądź sytuacje losowe na które Sabrosa Dance Studio nie ma wpływu.
3. Obecnie nie ma możliwości wzięcia udziału w pojedynczych zajęciach. Na każdy kurs należy
dokonać zapisu mailowo oraz za każdy z nich uiścić miesięczną opłatę.
4. Rezygnacja z kursu musi odbyć się bezpośrednio w recepcji szkoły ( automatycznie z oddaniem
pozostałej części kaucji) bądź mailowo i od tej chwili kaucja zostaje zamrożona na 2 miesiące w
ciągu których należy ją odebrać. Po wyznaczonym okresie kaucja (lub jej część) przepada.
5. Obecnie zapisów dokonujemy co miesiąc, rezerwując sobie odpowiednio miejsce na ściśle
określona ilość zajęć.
6. Obecnie jedyną możliwością rezygnacji z kursu jest przepisanie części karnetu na inną osobę oraz
rozliczenie się z nią za pozostawioną u nas kaucję lub część karnetu.
7. Kursanci zobowiązani są zgłaszać nieobecność drogą mailową bądź smsową, na zajęciach min.
24 h przed rozpoczęciem danego kursu.
8. Obecnie istnieje możliwość odwołania tylko jednych zajęć z danego kursu. Po prawidłowym
zgłoszeniu nieobecności, Wasza „obecność” zostanie automatycznie przełożona na tydzień
następny ( jeśli będzie to zwykły dzień odbycia się kursu), lecz podkreślamy fakt , iż obecnie
pracujemy w systemie 4 spotkań z danego kursu co oznacza, że istnieje możliwość zmiany kursu ,
stylu / formy przed zakończeniem obowiązującego karnetu.
W takim przypadku należy osobiście skontaktować się z recepcją i umówić na odrobienie
danych zajęć na innej grupie ( jeśli będzie na niej możliwość) .

9. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach równoznaczny jest z przepadnięciem jednego wejścia
dla kursantów z karnetem oraz potrąceniem przez Salsa Sabrosa obecnie Sabrosa Dance Studio, 15
zł z kaucji dla kursantów posiadających kartę Benefit Multisport Plus
Obecnie pracujemy w systemie 50 min zajęć oraz 10 min wietrzenia sali.
Obecnie komunikacja w naszym studio wygląda następująco:
1. przychodzimy do studia nie wcześniej niż 10 – 15 min przed rozpoczęciem zajęć
2. zajęcia zaczynają się o pełnych godzinach
3. przerwa między zajęciami trwa 10 min i podczas niej następuje wietrzenie oraz dezynfekcja sali
4. wchodząc do studia ustawiamy się w odległości 2 m od kolejnej osoby w kolejce.
5. podchodząc do recepcji, nie przekraczamy wyznaczonej linii
6. dezynfekujemy ręce płynem przy recepcji
7. dokonujemy kliknięcia / okazania karnetu / sporadycznie dopłaty do reszty karnetu itp.
8. przechodzimy do chill romu
9. korzystamy z sali nr 1 oraz połączonych sal 2 i 3
10. szatnie traktujemy jako pojedyncze przebieralnie, bez możliwości korzystania z szafek
11. na sale wchodzimy z rzeczami osobistymi
12. po zakończeniu zajęć zarówno na sali nr 1 jak i połączonych 2 i 3, przechodzimy ku wyjściu przez
połączone sale 2 i 3 i wychodzimy tuż przy recepcji
13. jeśli bierzemy udział w kolejnych zajęciach ustawiamy się w kolejce , z zachowaniem ww zasad
orz przepisów sanepidu

Nieobecność można zgłosić:
• mailowo sabrosa.studio@gmail.com
• wysyłając SMS – tel: +48 730 274 915,
• w recepcji.
Uwaga!
Na wszystkie organizowane przez nas kursy oraz wydarzenia należy się zgłaszać mailowo na adres
sabrosa.studio@gmail.com
W przypadku niewystarczającej liczby chętnych szkoła ma prawo odwołać bądź przełożyć wydarzenie,
informując o tym mailowo zgłoszone osoby.
Na kurs dla początkujących proponujemy wygodne obuwie i nie krępujące ruchy ubranie. Możecie
przyjść w adidasach lub snikersach (specjalnych butach do tańca z oddzieloną częścią podbicia i pięty –
dostępne: Akces, Kraków ul.Gościnna 20), baletkach lub jazzówkach, w jeansach lub dresach.
* Szczegółowe dane na temat organizacji szkoły znajdziecie w regulaminie